Domínguez Mateos, Ariadna, Hospital Ginecoobstétrico Docente Norte Tamara Bunke Bider. Santiago de Cuba, Cuba