Domínguez Mateos, Ariadna, Hospital Ginecoobstétrico Docente Tamara Bunke Bider. Santiago de Cuba, Cuba